Materská škola Telefón: 02/ 45 915 010
E-mail: msboldog@gmail.com
Riaditeľ: Bc. Eva Mičová

Boldog 76
92526 Boldog

Mesto/obec
Boldog