Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 29.05.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Boldog