eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Boldog

Boldog 89
925 26 Boldog

Mobil:
Telefón: +421 45 915223
Web: https://www.boldog.sk/
E-mail: starosta@boldog.sk

IČO: 00305863
DIČ: 2021006625

Bankové spojenie
IBAN:
 SK15 0200 0000 0000 2172 9132